Curling eller omsorg – hvilken forælder er du?

Kontakt Online booking

Curling eller omsorg – hvilken forælder er du?


Curling er igen et sommerhit

Curling har været et af sommerens store mediehits, skudt i gang af forældre, der klagede på Facebook over deres store børns forhold på Roskilde Festivalen.

Mange himler op om, at der findes et uhyre utal af curling forældre, der nedlægger alle forhindringer og baner vej på deres børns vegne – også deres voksne børns.

Curling – hvad er problemet egentlig?

Men hvorfor er udtrykket curling overhovedet blevet sådan et udbredt begreb, og hvorfor er bashing af de såkaldte curlingforældre almindeligt accepteret, så granvoksne mennesker nærmest rødmer af skam, når de indrømmer, at de har kørt deres pode i skole en dag, det var regnvejr?

Er det egentlig ikke meningen, at forældre skal hjælpe og støtte deres børn?

Og skal man hænges ud, fordi man bekymrer sig for sit barns velbefindende og udtrykker sin kærlighed på mange forskellige måder? Eller er det forkert, at du er der for dit barn, når han har behov for dig?

curling forældre

Projektbarnet er et problem

For mig at se er forældreskabet et kreativt projekt. Det er dit job at skabe de rette rammer, så dit barn efterhånden bliver klædt på til livet som voksen i en efterhånden ret kompliceret verden. Det hører også til jobbet at forsøge at undgå de fejl, som på sigt kan hæmme dit barn, hvilket er stik imod din hensigt.

Der findes ikke én enkelt korrekt løsning på opgaven, det ved de fleste forældre godt.

Som forældre vokser vi med opgaven. Vi lykkes fint med noget og måske mindre godt i andre henseender, mens junior er ufrivillig prøvekanin. Men vi ønsker det bedste og gør det bedste, vi har lært.

Men én ting er, at forældreskab er en kreativ udviklingsproces for både barn og forældre. En helt anden sag er, hvis dit barn bliver et projekt som sådan. Hvis du lever dit liv gennem dit barn i stedet for med dit barn.

Fik du selv for lidt eller for meget?

Curling kan være opstået af (mindst) to iøjnefaldende årsager:

  1. Hvis du som forælder selv som barn har været udsat for omsorgssvigt i en eller anden udstrækning, kan du, når du selv får børn, overkompensere for alt det, du selv manglede, da du var lille.Hvis du fx aldrig blev fulgt i skole, husker du måske, at det føltes utrygt, og det ønsker du ikke, at dit eget barn skal opleve. Måske følte du dig rådvild og bagud i skolen, fordi du ikke fik hjælp til lektierne derhjemme. Måske fik du i det hele taget ikke den opbakning, du manglede som barn.Alt dét, du selv manglede, giver du nu dit eget barn. Plus lidt til for en sikkerheds skyld. Du fodrer så at sige dit eget indre barn, men det er jo din søn eller datter, der er modtager, ikke dig selv.
  2. Hvis du selv er vokset op med opmærksomme forældre, der gav dig store mængder af omsorg, støtte og hjælp, så kan det være den sociale arv, der sætter sine spor.
    Dét, vi lærer af vores egne forældre som barn, giver vi typisk ubevidst videre, medmindre vi med stor selvindsigt og viljestyrke har ændret på de dele, der ikke fungerede så godt.Du kender det sikkert godt – at du gør, siger eller kræver noget i forhold til dit barn, mens du tænker: Hvor kom det lige fra? Det er dine gamle, indlærte mønstre, der styrer, når du ikke selv gør det bevidst. I børneopdragelse og i alle andre sammenhænge.

Hvorfor er curling debatten så overophedet?

I forhold til social arv, gælder det modsatte jo ligesådan. Hvis du for eksempel blev mere eller mindre forsømt som barn, og da vi mennesker altid er kodet til at være loyale overfor vores forældre, eftersom de er livsnødvendige for os, så kan det være indgroet i dig, at netop dén måde er den rigtige.
Du vender dig derfor mod de “overforkælede” servicebørn, der får alt for meget opmærksomhed og omsorg.

Vi ved, at den sociale arv, der også omfatter de holdninger, som både forældre og bedsteforældre har, er en utrolig sikker og snigende faktor, der influerer mange sider af dit liv.

Når omsorg bliver en såkaldt skyggeside, bliver du voldsomt irriteret over dem, der får det, du ikke fik, selvom du havde behovet. Din gamle smerte bliver aktiveret, og du bliver vred.

Hvorfor er viden om curling vigtig?

Som forælder er det vigtigt at forstå, hvor på curling skalaen, du ligger. For mange har det også betydning at forstå baggrunden for, hvor du ligger. Måske er der nogle ubevidste mønstre, der skal hives frem i lyset.

Det er vigtigt, fordi dit barn lider under det, hvis du ligger for tungt i enten den ene eller anden ende af skalaen.

Hvis du er curling mor/far, skaber du grobund for manglede selvværd og selvtillid hos dit barn.

Hvis du giver for lidt støtte, omsorg og generel opbakning, giver det faktisk samme resultat.

Det er der ingen forældre, der ønsker.

Alligevel kan vi – uden at ville det – komme til at balancere lidt skævt på skalaen. Fordi det bare ikke altid er let at være forældre. Fordi børnene er i konstant udvikling og vi derfor også må følge med i vores egen udvikling som forældre.

Det er bestemt ikke altid let at vide, hvordan man gør det bedst, men der er en gylden middelvej, som vi kan øve os i at ramme.

Når det kommer til personligt lederskab, er det familiemæssige lederskab en grundlæggende hjørnesten – en uundgåelig basis for din egen livskvalitet.

Derfor er det vigtigt. For dig og for dit barn.

Skriv til os

22 19 10 32