+45 28 83 05 32info@lifeship.dk Vester Voldgade 104, 2., 1552 København V

Vidste du det om dit personlige lederskab?

personlige lederskab

Dit personlige lederskab er ikke kun indefra og ud.

I dit personlige lederskab handler det meget om at tage ansvar.
Tage ansvar for at handle i forhold til de drømme og mål, du går og bimler med.

Dit personlige lederskab er også stramt fokuseret omkring at lede dig selv indefra og ud, fordi kun du ved, hvad der er rigtigt for netop dig. Og fordi det ikke er dine omgivelser, der skal bestemme, hvorhen, hvordan og hvor hurtigt, din vej i livet skal køre.

Men er det nu også hele sandheden?

Nej, det er det ikke.

Sandheden er, at din underbevidsthed kan spille dig et puds, når du tænker over, hvad der er mest rigtigt for dig. Det kommer jeg til at fortælle om i et senere indlæg.

Lige nu er det vigtigt at forstå, at når du vil optimere dit personlige lederskab, har du brug for andres spejling af dig for at opnå den perfekte balance mellem dig selv og andre mennesker. Og for at mærke din egen værdi.

For du er ikke en ø. Du er et menneske, der har behov for at interagere med andre mennesker – uanset om du lever alene eller i en familie, om du er ansat eller fungerer som leder for andre mennesker end (kun) dig selv.

Hvor kommer dit selvværd fra?

Selvværd kommer ikke (kun) indefra.

Det kommer i mindst lige så høj grad udefra.

Helt fra barnsben blev dit selvværd gødet eller udsultet af de mennesker, der opfostrede dig.

Følte du dig set, hørt, elsket og støttet præcis som du var? Følte du, at du var vigtig for andre osv.

Eller følte du dig forkert, forladt, ikke forstået, ikke hjulpet til at klare dig godt i det liv, der kan være så overvældende for et lille barn?

Din følelse/manglende følelse af værdi blev grundlagt dengang.

Som voksen er den følelse stadig afgørende for, hvilket forhold, du har til dig selv og hvilken værdi, du føler du har. Og andre mennesker spiller også stadig en vigtig rolle her.

…og hvordan bliver det bedre?

Du kan ikke udelukkende opbygge en større følelse af værdi indefra og ud.

For oprigtigt talt: du ved jo reelt ikke, om du har værdi for andre, hvis du kun er optaget af dit eget indre liv, vel?

Der er mange vinkler at tage fat på, hvis du gerne vil bygge dit selvværd stærkere.

Èn af dem er, at være mere selektiv i forhold til, hvem du omgås.

Er dine relationer konstruktive eller destruktive?

Bliver du tændt, glad og energisk af at være sammen med dine relationer?
Eller bliver du oftere irriteret, træt, krænket eller ked?

Vælger du relationer, der får dig til at føle dig værdifuld?
Eller tiltrækkes du mere af dem, der dræner dig?

Hvis dine relationer er nedbrydende, har det intet at gøre med, om du er noget værd eller ej.
Men det kan du fejlagtigt komme til at tro, fordi du ikke bliver spejlet positivt og opbyggende.

Hvis dine relationer ikke tror på dig eller ønsker dig det bedste af et ærligt hjerte, vil du helt automatisk og ubevidst aflæse og optage deres negative spejl som et bevis på, at dine ideer ikke er gode eller at du ikke er værdig til succes.

I så fald er der sandsynligvis andre relationer, der vil være sundere og mere opbyggende for dig og dit selvværd.

Pas på dig selv

Omgiv dig med mennesker, der kan se din værdi. Mennesker, der tror på dig og som kan rumme, at du får succes.

For du har værdi. Altid.

Men måske skal du hjælpes lidt til selv at se den. For du kan ikke alene se din egen værdi indefra – du støtter dig helt ubevidst og automatisk til, hvordan du ser ud udefra også.

Pointen er derfor, at det kun er dine opbyggende relationer, der hjælper dig til for alvor at føle din egen værdi.

De andre virker modsat og bekræfter i værste fald den opfattelse, du selv har inderst inde.

Og det er jo den følelse indeni, du gerne vil justere, ikke?

Og pas på de andre

I dit personlige lederskab OG i dit lederskab i forhold til andre (familie og/eller medarbejdere) er du også selv mest værdifuld, når du er opbyggende og konstruktiv.

Forestil dig, at din chef er

 • nedladende
 • uforstående
 • selvhævdende
 • uempatisk
 • …fortsæt selv

eller

 • støttende
 • interesseret
 • glad for dig
 • opbyggende
 • udviklende
 • …fortsæt selv

Hvilket af de to miljøer tror du, at dit selvværd vokser mest i?

Og hvordan tror du, det er for dine børn eller dine medarbejdere?

Det handler om relationer

Dit personlige lederskab handler mest af alt om den menneskelige faktor.

Om dine relationer. Relationen til dig selv og dine relationer til andre.

Så overvej, hvem du omgiver dig med.

Og giv det bedste af dig selv, når du er sammen med andre.

Sådan giver dit personlige lederskab max udbytte.

PS. Hvis der er relationer, du ikke selv kan vælge, fordi de er familie, din chef eller dine medarbejdere, kan du vælge at give dig selv hjælp udefra til at lære, hvordan du håndterer det uden at relationen bliver ødelæggende for dig og din følelse af din egen værdi.

 

Back To Top