Er du perfektionist – eller kender du én?

Kontakt Online booking

Er du perfektionist – eller kender du én?


perfektionist

Perfektionist – en strategi

Hvis du er perfektionist, ved du det allerede – dit liv kan være lidt af et mareridt.

Ikke kun på grund af de store krav, du stiller til dig selv, men også på grund af alt det arbejde, du får taget til dig, fordi du synes, at det skal gøres ordentligt. Og fordi dine relationer bliver problematiske, eftersom du har en anden tærskel for tilfredshed end fx din partner har.

Hvis du er perfektionist, har du sikkert allerede tidligt i livet besluttet dig for, at hvis bare tingene er perfekte, så bliver der hverken ballade eller kaos. Hvis du sad pænt ved bordet, ryddede op efter dig, lavede dine lektier, altid var hjælpsom og aldrig til besvær har du bidraget til ro og orden.
Du kan også have adopteret mønsteret fra en af dine forældre. Eller en kombination.

Dine tidlige erfaringer gav dig positive tilbagemeldinger: Sikke en flink og dygtig pige. Det blev en vane at være perfekt og gøre tingene perfekt. Eftersom du ihærdigt forsøgte at være perfekt, blev du efterhånden mere og mere allergisk overfor andres kritik. Det var jo netop kritik, du mere eller mindre bevidst forsøgte at undgå.

Sværere med tiden

Med alderen blev livet lidt mere komplekst, og dét, der i underskolen var overkommeligt, blev efterhånden mere og mere uoverskueligt. I gymnasiet eller på jobbet er der mange at forholde sig til, og selvom du overkommer enormt mange opgaver, bliver dine høje krav en selvforværrende skrue, der på et tidspunkt fører til stress. Måske giver det sig udslag i hovedpine, træthed, voldsomt temperament osv.

Som perfektionist møder du sandsynligvis også modstand i dit parforhold. Fordi det simpelthen er svært at leve op til de forventninger, du har. Du er helt sikkert din egen skrappeste kritiker, men du er nok også din partners.

De fleste perfektionister bliver ofte tiltrukket af langt mindre perfektionistiske personer. Det er ret almindeligt at se kombinationer af en perfektionist og en mere ”loose” person. Denne mere loose person bliver efterhånden – i perfektionistens øjne – alt for slap og alt for ansvarsløs. Den diametrale modsætning.

Som perfektionist har du lukket ned for den del af dig, der er mere loose. Denne del af dig eksisterer dog fortsat, om end i skjul og åndenød. Derfor bliver du typisk tiltrukket af en, der faktisk udlever denne mere afslappede del af sig selv. Fordi du savner selv at kunne være afslappet. Imidlertid bliver relationen alt for ofte besværet af, at du som perfektionist simpelthen ikke har tillid til, at andre kan gøre tingene lige så godt som du selv kan. Hvilket i øvrigt sikkert er sandt nok.

 

Med børn knækker filmen

For mange perfektionister knækker filmen for alvor, når de får børn. Hvis det var blevet svært at holde trit med sine egne høje krav i forhold til skolegang, karriere og partner, så bliver det med børn i huset umuligt at holde alle bolde i gang til perfektionistens tilfredshed.

Intet kan som små, uforudsigelige, omsorgskrævende børn ødelægge skemalægning og to-do-lister. De er der hele tiden, fylder hele tiden og kræver dig hele tiden.

Men….der skal stadig være pænt alle vegne, tøjet skal passe sammen, hele familien skal leve sundt osv. Partneren er mere loose og derfor accelererer skænderierne til et skyhøjt niveau, der ikke levner megen familie idyl – selvom det faktisk er præcis dét, perfektionisten ønsker. Idyl.

Måske betyder det, at perfektionisten nu ikke længere har tid og overskud til at holde sin krop perfekt eller dyrke jobbet på det ønskede niveau. Perfektionisten bliver derfor både utilfreds og ulykkelig. Og føler sig endnu mere presset, fordi 24 timer i døgnet gennemtvinger en nødvendig prioritering.

 

Den typiske perfektionist

Hvis du tror, at den perfektionist, jeg har beskrevet er en kvinde, så har du ret. De fleste perfektionister er nemlig kvinder. Sandsynligvis fordi vi kulturelt set er mere tilbøjelige til at rose piger for at være dygtige, mens vi stadig bærer mere over med drenges vildskab og roderi.

Som perfektionist har du et ekstremt vågent øje for, hvor og hvordan du kan forbedre ting og rutiner. En stor styrke, der dog også bærer kimen til konflikt i sig, eftersom dine omgivelser sjældent ser det samme – eller vurderer det mindre vigtigt end du selv gør. Det gør dig endnu mere stresset, at andre ikke arbejder med og det kan også booste din følelse af ensomhed. Det kan føles som om det er dig mod resten af verden og svigt er en nærliggende følelse oven i købet.

Perfektionisme og kontrolbehov er to sider af samme sag. Den indre frygt for ballade og kaos gør perfektionisten ufleksibel. Kontroltab øger den iboende frygt på et helt ubevidst niveau og kan i værste fald føre til decideret angst.

 

Bryd mønsteret

Den dybe grad af perfektionisme er rigtig svær at leve med. For perfektionisten og for omgivelserne. Men der er en vej ud. En vej, der indebærer indre arbejde på det helt personlige plan, fordi perfektionismen oprindeligt er vokset ud af en dyb frygt for ikke at være god nok. Den frygt bærer de fleste af os på, men den kan give så mange andre udslag end perfektionisme. Fokus på det perfekte er en overspringshandling, der skjuler denne dybe, indre frygt.

Som alle andre mennesker ønsker perfektionisten tryghed og at blive anerkendt og elsket. Men ofte kan hun ikke mærke det, selvom hun får det – fordi perfektionismen har taget over. Fordi fokus på alt det, der skal gøres (rigtigt) er prioriteret højere end at mærke sig selv og sine omgivelser.

Perfektionisme findes i mange udgaver på mange niveauer. Men selvom du – måske – er perfektionist i en grad, der ødelægger din (og måske familiens) livskvalitet, kan du godt finde vej til et sted, hvor der er ro, anerkendelse og kærlighed.

For ligesom med alt det andet du kan og overkommer, kan du også dette – også selvom det måske kræver lidt hjælp udefra. Tro på det.

 

Skriv til os

22 19 10 32