+45 22 19 10 32 diana.lindegaard@gmail.com Kompagnistræde 32A, st.tv., 1208 København K

Se også min cookies- & privatlivspolitik

Handelsbetingelser

Alle kurser, produkter og sessioner udgår fra Diana Lindegaard, CVR nr. 31142083, Kompagnistræde 32A, st.tv. 1208 København K.

Vi kan kontaktes på: diana.lindegaard@gmail.com

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

Betalingsbetingelser vedrørende personlige sessioner, workshops og foredrag

Personlige sessioner afvikles i henhold til konkrete aftaler; workshops og foredrag afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis sessioner, foredrag eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Tilmelding til kurser og workshops er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før workshopstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af prisen plus moms.

Hvis du vil afbestille, når der er under 14 dage til workshopstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser. Når der er 14 dage eller mindre til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Køb af personlige sessioner er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Ved sessioner via Zoom eller telefon, er du selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse. Såvel ved enkeltsessioner som ved forløb, afregnes fuld takst, såfremt du ikke møder op på det aftalte tidspunkt.

Betalingsbetingelser vedrørende produkter

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der gives dog ikke penge retur for online produkter.

Diana Lindegaard kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på: diana.lindegaard@gmail.com

Rettigheder

Diana Lindegaard har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til personlige sessioner, workshops og onlineprodukter. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. 
Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Diana Lindegaards virksomhed. Diana Lindegaards navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Diana Lindegaards navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Diana Lindegaard berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Diana Lindegaard er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Diana Lindegaard måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab.

Diana Lindegaard kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Diana Lindegaard har handlet simpelt uagtsomt. Diana Lindegaards erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.
Diana Lindegaard kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Diana Lindegaard og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2010 Diana Lindegaard. Alle rettigheder forbeholdes.
Diana Lindegaard, Kompagnistræde 32A st.tv., 1208 København K

Ved indsendelse af denne formular accepterer du behandling af dine data ifm. med vores privatlivspolitik.

Modtag min e-bog:

Dine følelser er dit indre kompas

Tilmeld dig mit nyhedsbrev