Teamplayer ?

Kontakt Online booking

Teamplayer ?


 

samarbejde

Hvordan går det i dit team?

Er du en teamplayer?

Din familie og din arbejdsplads består af teams. Eller bør gøre det.

I min familie har vi ofte talt om, hvordan vi får mere team og familiefølelse. Eller om vi egentlig har det, uanset at vi ikke altid ligner andre familier. Det skyldes, at vi hver især er store individualister, som er blevet ret gode til at varetage vores egne individuelle behov.

Men hvad sker der med team-ånden, hvis vi kun kører afsted i vores eget spor?
Eller hvis bare én af os kører afsted solo og derved kommer på et sidespor i forhold til teamet?
Eller hvis en af os sidder i periferien af teamet uden egentlig at føle os lige så vigtig som resten?

Og er der mulighed for både at passe sine individuelle behov (hvilket jo er super fundamentalt) og alligevel være et team?

Den eneste måde at afklare det på, er ved at vi taler sammen.
Vi kan under ingen omstændigheder skabe et team, hvis ikke vi forstår at tale sammen, så alle bliver hørt og set med de behov, der nu engang måtte være i kredsen.

Den samtale er ikke altid så ligetil, fordi den ofte kommer til at handle om, hvem der har ret og hvem der er forkert på den. Dårlig samvittighed fører til forsvarsmekanismer og afmagtsfølelse eller bebrejdelser bliver let resultatet – det skaber ikke teamånd, men tværtimod forkerthed og afstand.

Vi mister hurtigt følelsen af at være et team, hvis vi glemmer den vigtige opfølgning på, hvorfor vi egentlig er sammen og hvad vi ønsker med fællesskabet.

Som teamledere har vi et stort ansvar for, at denne kommunikation finder sted. Og det på en ordentlig måde, så alle i teamet bliver hørt og respekteret.

Der findes vigtige forudsætninger og redskaber til denne kommunikation.

Hvis ikke du kender dem, har du mulighed for at lære mere på mit kursus: Dialog med effekt

Skal vi ses og tale om tingene?

 

Skriv til os

22 19 10 32