Kommunikation: I år skal vi tale sammen

Kontakt Online booking

Kommunikation: I år skal vi tale sammen


kommunikation

Kommunikation – roden til alt ondt og godt

Kommunikation er en supervigtig brik i dit personlige lederskab; det gælder både din kommunikation med dig selv og med andre.

Før tingene går i hårknude er der typisk også en kommunikation, der har haltet gevaldigt.

Hvordan har du det fx, hvis kommunikation foregår:

 • kommanderende
 • formanende
 • truende
 • moraliserende
 • kritiserende
 • bedrevidende
 • fordømmende
 • bebrejdende
 • hånende
 • latterliggørende
 • som forhør
 • belærende
 • irettesættende
 • …eller drillende?

Og hvis vi så lige tilføjer, at den type kommunikation sker, uanset at andre også lytter med?

Hvordan virker det for dig, når andre forsøger at løse dine problemer uden at du har bedt om det?

Eller hvad sker der inde i dig, hvis nogen siger til dig, at du aldrig eller altid gør sådan eller sådan?

Hvordan fungerer det for dig, hvis du er i en stresset situation (fx på vej ud af døren), når du kommunikerer?

Det fungerer simpelthen ikke. Det skaber afstand og ødelægger den forbindelse, der ellers kan være så vigtig for os.

Hvis der helt mangler kommunikation, så er det også en farlig dræber.

God kommunikation

Så hvad kan vi gøre, for at blive hørt og hvordan skaber vi den gensidige tillid, der er næring til alle samtaler?

 • Lyt til den anden og forsøg at forstå.
 • Stil uddybende spørgsmål og sørg for, at du forstår rigtigt.
 • Anerkend de følelser, der viser sig i samtalen fra begge sider.
  (sig det gerne højt, hvis du bliver ked af det eller ser, at den anden bliver det)
 • Accepter dét, den anden siger uden at protestere som listet ovenfor – respekter den andens virkelighed.
 • Forsøg at forstå, hvad der især er vigtigt for den anden.
 • Giv din egen mening til kende på en respektfuld måde, dvs. uden at være grænseoverskridende.
 • Find løsninger, der tager højde for begge parters behov.

Konflikter opstår typisk fordi vi ikke forstår, accepterer og respekterer hinandens følelser, behov og ønsker.

Vi ser det i alle typer af konflikter, uanset om de er på familieplan eller i international storpolitik.

Så hvis vi skal gøre os håb om lidt mere fred i verden, er der meget for os at lære. Vi må blive mere tydelige på en ordentlig måde.

Vi skal nemlig ikke kun kunne kommunikere med dem, vi i forvejen godt kan lide. Det er jo egentlig let nok.

Udfordringen kommer, når det er naboen, partneren, teenageren, chefen eller kollegaen, vi ikke harmonerer så godt med.

Din måde at kommunikere på er udtryk for dit personlige lederskab i alle sammenhænge.

Og øvelse gør mester.

 

 

Skriv til os

22 19 10 32